วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ชมวิวเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
ป่าใหญ่กลางเมือง แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตั้งสะพานศึกษา เรือนยอดไม้แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย...นี่คือคำจำกัดความของ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) หรือ Peninsular Botanical Garden
        สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในพื้นที่ 2,600 ไร่ และวันนี้กระปุกดอทคอมเลยจะพาเพื่อน ๆ ไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติที่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) กันค่ะ
สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)


สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้


ความเป็นมา
  สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) แต่เดิมชื่อ สวนรุกขชาติทุ่งค่าย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 โดยกรมป่าไม้ ตามนโยบายของนายชวน หลีกภัย (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 และเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ - สัตว์ป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536  ได้พัฒนายกฐานะเป็น สวนพฤกษศาสตร์ และมี ศ.ดร.เต็ม สมิตินันท์ ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ป่าไม้ เป็นประธาน จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 มีการปรับปรุงระบบราชการ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง มาสังกัดสำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 20 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
หากเอ่ยถึงพื้นที่ป่าไม้ ทุกคนคงนึกถึงผืนป่าใหญ่กว้างขวาง มีเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาว หรือมีเขาสูงเตี้ยสลับกันไป แต่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นต้นน้ำของลำห้วยเล็ก ๆ ลักษณะป่าจะเป็นป่าดิบชื้น ป่าพรุ และทุ่งหญ้า เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่แวดล้อมด้วยชุมชมเล็ก ๆ โดยรอบ จึงกล่าวได้ว่าเป็นเมือง (ชุมชน) ล้อมป่า มิใช่ป่าล้อมเมืองเฉกเช่นผืนป่าโดยทั่วไป ในอดีตผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน มีชาวบ้านเข้าไปหาของป่า ทั้งสัตว์ป่า พืชผัก และผลไม้ป่า
สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้

อ้างอิง
http://travel.kapook.com/view26240.html

ttps://www.google.co.th/search?q=สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้+(ทุ่งค่าย)+จังหวัดตรัง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น